Aktivnosti

Nekažnjivost postala princip kada su novinari i medijski radnici na meti

predstavljen-izvjestaj-sindikata-medija-crne-gore

Nacionalni izvještaj o stanju slobode medija u Crnoj Gori i bezbjednosti novinara, koji je uradio Sindikat medija, pokazao je da su cenzura i autocenzura glavni ograničavajući faktori slobode medija u Crnoj Gora, da 83 odsto anketiranih novinara smatra da se njihov ekonomski i socijalni položaj pogoršao u prethodnih pet godina, da su plate male i da najmanje 18 posto anketiranih radi i neki drugi posao koji nije vezan s novinarstvom.

Istraživanje, čiji je dio i komparativna analiza koja poredi stanje u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, je dio projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara, koji se sprovodi od 1. januara 2016. godine do početka 2019. godine i koji finansira Evropska komisija, a u kojem je Sindikat medija partner iz Crne Gore. Osim SMCG partneri u projektu su novinarska udruženja zemalja regiona – Nezavisno udruženje novinara Srbije, kao i udruženja novinara Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova. Nosilac projekta je Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Anketa je pokazala da mogućnost tužbe veoma ili izuzetno utiče na rad novinara u 44,5% slučajeva. Isto je, npr, u Makedoniji, dok je u BH to kazalo 70% anketiranih. I ranija istraživanja pokazuju da se naši novinari ne osjećaju lagodno kad izvještavaju o organizovanom kriminalu i korupciji na visokom nivou.

Ono što je zabrinjavajuće je konstantan pad broja zaposlenih. Istraživanje SMCG pokazalo je da je za tri godine broj zaposlenih u medijima manji za 725 ljudi. Sada ih ima 1.245 u svim medijima. Od toga 730 u RTCG.

Interesantno je da su mišljenja novinara o cenzuri generalno dosta podijeljena: više od polovine ispitanika (54%) smatra da cenzura u nekoj mjeri utiče na njihov rad ali ipak, da cenzure nema ili da ona slabo utiče smatra 46,3% ispitanika. Međutim, čini se paradoksalno da kada se novinari direktno pitaju da li imaju slobodu da biraju teme ili da naglašavaju određene aspekte u priči, najčešći odgovor je da im je dozvoljeno da slobodno odlučuju.

Anketirani novinari i urednici uglavnom su ocijenili da  su glavne institucije u Crnoj Gori djelimično transparentne. Veliki dio ispitanika/ca ocijenilo je da je Skupština

Crne Gore u svom radu pokazala potpunu ili veliki stepen transparentnosti (46.5%).

Predstavljen je i regionalni veb sajt www.safejournalists.net na kojem se mogu pogledati slučajevi napada na novinare u posljednje tri godine, ali i prijaviti novi napadi.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.