Aktivnosti

Osigurajte zaštitu medijskim radnicima/cama

osigurajte-zastitu-medijskim-radnicima/cama

Sindikat medija Crne Gore, uvažavajući uslove u kojima trenutno rade naše koleginice i kolege u medijima, pripremio je set preporuka za urednike/ce i menadžmente.

SMCG je pozvao sve donosioce odluka, da poštujući navedene preporuke, osiguraju zaštitu medijskih radnika u ovim vanrednim okolnostima.

Šta treba imati na umu? Preporuke za urednike/ce i menadžment medija:

1. Obezbijediti svim novinarima/kama i članovima medijskog osoblja rukavice;
2. Obezbjediti svim novinarima/kama i članovima medijskog osoblja maske. Preporučuje se n95 maska (ili ffp2/ffp3);
3. Obezbijediti sapun, vodu i sredstva za dezinfekciju;
4. Obezbijediti svim novinarima/kama i članovima medijskog osoblja jednokratna zaštitna odijela ako ih šaljete na lokacije kao što su zdravstvene ustanove;
5. Ako koriste prevozno sredstvo, ono se mora nakon svakog zadatka dezinfikovati;
6. Sva gostovanja na televizijama neka budu online. Ako je neophodno da imate u studiju gosta/šću, on/ona moraju proći dezinfekciju i provjeru prilikom ulaska u prostorije medija;
7. Takođe treba isključiti iz obavještavanja o COVID-19 novinarke i zaposlene koje su u drugom stanju;
8. Novinari/ke preko 60 godina i sa hroničnim bolestima smatraju se rizičnom grupom, njih ne treba dovoditi u kontakt s javnošću, niti s novinarima/kama koji su bili na terenu;
9. Uzimajući u obzir opciju da se novinar/ka ili dio medijskog osoblja zarazi, savjetujemo da se napravi nekoliko pripravnih odvojenih timova za izvještavanje o COVID-19;
10. Ukoliko je moguće da vaši novinari/ke rade od kuće;
11. Novinari/ke su pod stresom, preporuka je da razgovarate sa njima, te angažujte profesionalnog psihologa da radi sa timom koji izvještava o pandemiji.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.