Aktivnosti

Položaj novinara u Crnoj Gori gori iz godine u godinu

objavljen-izvjestaj-ekspertske-radne-grupe-efj-o-uslovima-rada-novinara

Ekspertska plus grupa za radna prava (LAREG+), koja je dio Evropske federacije novinara (EFJ) objavila je izvještaj o radnim pravima u Evropi. Izvještaj, u čijoj izradi je učestvovao i Sindikat medija Crne Gore (SMCG), predstavlja nalaze stanja novinarskih radnih prava u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Kada je u pitanju Crna Gora, u izvještaju se navodi podatak da 53% novinara smatra da se njihov ekonomski položaj pogoršao u poslednjih nekoliko godina.

Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini se vjeruje da loši uslovi rada takođe utiču na kvalitet novinarstva.

„Da su plate veće i radni uslovi bolji, to bi imalo pozitivan efekat na novinarstvo“, navodi se u izvještaju. Kada su u pitanju radna prava u Albaniji, u izvještaju se ističe da bez podrške za unapređenje radnih prava i zaštite slobode izražavanja, povjerenje u medije ne može biti povećano.

Iz Kosova ističu da bi vlasnici medija trebalo da obezbijede ugovore o radu zaposlenima i da poštuju radno pravo.
„Inspekcija rada treba da obezbijedi da se Zakon o radu primjenjuju, kako novinari ne bi postali žrtve eksploatacije“, poručuju u Izvještaju.

I dok u Makedoniji smatraju da je za zaštitu novinarskih prava neophodan kolektivni ugovor, organizovanje socijalnog dijaloga između vlasnika medija i novinara je ključna stvar u Srbiji.

Kreiranje prostora u medijima gdje bi profesionalni novinari objavili njihov rad, proizveden sa produkcionim tehnikama, koje se ne primjenjuju u konvencionalnim medijima je važno za medijsku scenu u Turskoj.

Izvještaj je distribuiran delegatima i gostima tokom Godišnje skupštine EFJ, koja se održala početkom juna u Lisabonu. Svi nacionalni izvještaji su prikupljeni od članica EFJ iz Zapadnog Balkana i Turske, tokom novembra 2017.

Jedna aktivnost u okviru projekta je i video kampanja, u kojoj je učestvovala predsjednica SMCG, Marijana Camović, a čiji je cilj da podigne svijest o teškim uslovima rada novinara i medijskih radnika u Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Projekat Izgradnja povjerenja u Medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj podržali su UNESCO i Evropska unija.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.