Aktivnosti

COVID-19: Set preporuka za redakcije

covid-19:-set-preporuka-za-redakcije

Šta treba imati na umu?

Sindikat medija Crne Gore je pozvao sve donosioce odluka, da poštujući navedene preporuke, osiguraju zaštitu medijskih radnika u ovim vanrednim okolnostima.

Šta treba imati na umu? Preporuke za urednike/ce i menadžment medija:

1. Obezbjediti svim novinarima/kama i članovima medijskog osoblja dovoljan broj maski;

2. Obezbijediti provjeru tjelesne temperature i dezinfekciju ruku pri ulasku u prostorije medija;

3. Obezbijediti sapun, vodu i sredstva za dezinfekciju;

4. Ako koriste prevozno sredstvo, ono se mora nakon svakog zadatka dezinfikovati;

5. Većina gostovanja na televizijama treba da bude online. Ako je neophodno da imate u studiju gosta/šću, on/ona moraju proći dezinfekciju i provjeru prilikom ulaska u prostorije medija;

6. Treba isključiti iz izvještavanja o COVID-19 novinarke i zaposlene koje su u drugom stanju;

7. Novinari/ke sa preko 60 godina i sa hroničnim bolestima smatraju se rizičnom grupom, njih ne treba dovoditi u kontakt s javnošću, niti sa novinarima/kama koji su bili na terenu;

8. Uzimajući u obzir opciju da se novinar/ka ili dio medijskog osoblja zarazi, savjetujemo da se napravi nekoliko pripravnih odvojenih timova za izvještavanje o COVID-19;

9. Organizovati rad od kuće uz jasne smjernice i uputstva, ukoliko je to moguće;

10. Novinari/ke su pod stresom, preporuka je da razgovarate sa njima, te angažujete profesionalnog psihologa da radi sa timom koji izvještava o pandemiji.

Sindikat medija Crne Gore

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.