mnflag  ukflag

Opština da hitno počne da rješava probleme radnika

 

PV štrajkPovodom štrajka većine zaposlenih u RTV Pljevlja, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Sindikat medija Crne Gore apeluju na rukovodstvo Opštine Pljevlja da hitno pristupi rješavanju problema i zaštiti egzistencijalnog statusa zaposlenih i njihovih porodica.

Naime, nezamislivo je da zaposlenima u lokalnom javnom emiteru Radio televizija Pljevlja, čiji je osnivač Opština Pljevlja, nije isplaćeno pet zarada, za razliku od njihovih kolega zaposlenih u opštinskim organima i institucijama kojima su sve zarade uredno isplaćene. Zato opštinsko rukovodstvo mora da prestane sa ignorisanjem stanja i problema u kojima se nalazi RTV Pljevlja, čiji zaposleni već 24. dan štrajkuju i proizvode samo program koji je obavezan u minimumu procesa rada. Posebno pozivamo predsjednika Opštine Pljevlja, gospodina Mirka Đačića, da ispuni obećanje koje je dao predsjedniku Crne Gore, g-dinu Filipu Vujanoviću, kada je saopštio da  mu je pred­sjed­ni­k Op­šti­ne sa­op­štio da ima pu­no ras­po­lo­že­nje za dobru ko­mu­ni­ka­ci­ju i pre­va­zi­la­že­nje tog pro­ble­ma. Podsjećamo da je predsjednik Vujanović, prilikom posjete povodom dana Opštine Pljevlja 20.11.2017.g., apelovao da se „na­pra­vi do­bra ko­mu­ni­ka­ci­ja i pre­va­zi­đu pro­ble­mi u Ra­dio-te­le­vi­zi­ji Plje­vlja“. Predsjednik Vujanović je tada naglasio da lo­kal­nim me­di­ji­ma pri­da­je po­se­ban zna­čaj, da misli da su iz­u­zet­no vri­jed­ni, ve­o­ma slu­ša­ni i gle­da­ni i da je va­žno je da se kroz lo­kal­ne me­di­je sa­op­šti ono što je pri­mar­ni in­te­res gra­đa­na.

Zato zahtijevamo da se prestane sa diskriminacijom zaposlenih u RTV Pljevlja i da se uspostavi socijalni dijalog sa Štrajkačkim odborom, kako bi se spriječila najavljena radikalizacija štrajka.

 Generalni sekretar,

Srđa Keković

Predsjednica Sindikata medija CG

Marijana Camović

Članarina

Redovnom uplatom članarine pomažete borbu za prava zaposlenih u medijima

550-14440-25

Societe Generale banka

Tvoja prava naša sloboda

SMCG je član

unija fip

fei

Donatori

B927.tmp USA EMBASSY seal

fip