mnflag  ukflag

logo ifj

Međunarodna federacija novinara (IFJ) od 1. jula do 31. decembra 2016. godine sa 3.300 eura finansirala je projekat "Recruitment organisation in CEE 2016". Projekat je obuhvatao niz radnih posjeta medijima u Crnoj Gori, uvećanje članstva SMCG, kao i povećanje nivoa svijesti o značaju sindikalnog angažovanja. Projekat je predviđao i pravnu pomoć zaposlenima u medijima, a finansirana je i izrada članskih karata SMCG.