mnflag  ukflag

Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara

logo wb 111Sindikat medija Crne Gore objavio je u decembru 2016. godine izvještaj “Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara”. Ovaj izvještaj predstavlja nalaze istraživanja sprovedenog u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara, koji sprovode Sindikat medija Crne Gore i nacionalna udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

Glavni cilj istraživanja je da pruži osnovnu procjenu nivoa slobode medija i bezbjednosti novinara, koja će se dalje koristiti u regionalnom mehanizmu za praćenje i zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Sažetak izvještaja možete preuzeti na crnogorskom i engleskom jeziku. Kompletan izvještaj se takođe može preuzeti na crnogorskom i engleskom jeziku.

Članarina

Redovnom uplatom članarine pomažete borbu za prava zaposlenih u medijima

550-14440-25

Societe Generale banka

Tvoja prava naša sloboda

SMCG je član

unija fip

fei

Donatori

B927.tmp USA EMBASSY seal

fip