mnflag  ukflag

Kako poboljšati uslove rada novinara/ki na postorima Zapadnog Balkana i Turske – u 15 tačaka

EFJ Tirana 1Evropska federacija novinara (EFJ) je zajedno sa Udruženjem novinara Albanije, organizovala „Obuku trenera“, radionicu na temu radnih prava u okviru projekta „Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ koji su podržali UNESCO i Evropska unija (#TrustinMediaSEE).

Trening je organizovan u Tirani (19.decembra), a predavač je bio predsjednik Nacionalnog sindikata novinara Velike Britanije i ekspert Tim Dawson. Dawson je trenerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Turske i predstavnici sindikata iz Španije, inače članici Ekpertske grupe za radna prava EFJ, Marta Barcenilla, prenio iskustva koja je stekao kao dugogodišinji sindikalac. Razmijenjena su iskustva, detalji i ekspertize o: 1) priznavanju sporazuma sa sindikatima, 2) elementima pregovora o  zaradama, 3) tehnikama kolektivnog pregovaranja 4) pregovorima o godišnjoj stopi zarade, 5) prednostima sindikalnog udruživanja, 6) edukaciji vlasnika medija, 7) radu na sticanju prakse, 8) generalnim pravilima, 9) povezivanju svih zaposlenih na nivou firma, 10) korišćenju internacionalne sindikalne mreže, 11) podsticanju novinara da se sindikalno udruže, 12) podržavanju kolektivnog razmišljanja, 13) redovnim aktivnostima predstavnika zaposlenih, 14) transparentnosti rada i 15) načinu rješavanje sporova.

EFJ Tirana

Predstavnica Udruženja novinara Albanije Mimoza Koçiu i predsjednik Armand Shullaku istakli su da postoji problem prilikom dogovaranja sadržaja ugovora o radu, nedostatak nezavisnog sindikata i iznijeli detalje o dva slučaja gašenja emisija koje su se bavile istaživanjima. „Dobrodošli u Albaniju, zemlju u kojoj premijer, kada ne objave vijest u korist Vlade, novinare naziva šarlatanima i neprijateljima naroda“, rekao je jedan nedavno otpušteni novinar iz Albanije.

Trenerica iz Udruženja BH Novinari Rea Adilagić, istakla je da u Bosni i Hercegovini postoji kvalitetan zakonski okvir, ali je implementacija tih zakona loša. Glavni problemi u BiH odnose se na netransparentno finansiranje medijskog sektora, politizovane medijske kuće, veliki broj tužbi za klevetu i rad „na crno“.

Trenerica iz Sindikata medija iz Crne Gore Marijana Camović, predstavila je zaključke nedavno provedenog istraživanja u sklopu projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje medijskih sloboda i sigurnosti novinara“. Prosječna plata novinara je manja od 500 eura, cenzura i samocenzura su jako izražene.

EFJ Tirana 2

Trener sa Kosova, iz Udruženja novinara, Shkelqim Hysenaj kazao je da je prosječna zarada u toj državi između 200 i 500 eura i da redovno kasne, da nemaju godišnjih odmora, da im se ne plaća prekovremeni rad te da su slobodni samo po jedan dan sedmično.

Trenerica iz Sindikata novinara Turske Ayşe Düzkan sumirala je sve napade na novinare u Turskoj od jula 2016. i istakla da je od tada više od 120 novinara uhapšeno, 176 medija zatvoreno i preko 2500 novinara otpušteno bez bilo kakve nadoknade. „Pisanje o preblemima Kurda, ratu u Siriji ili slučajevima korupcije ostaju tabu teme. Ali ne radi se samo o političkim pitanjima, čak vijesti o Božiću i Deda Mrazu su postale opasne za novinare i mogu rezultirati otkazom“.

Od učesnika se očekuje da svojim članovima, na osnovu ideja i primjera dobreprakse koje je Tim Dawson predstavio u toku radionice, ponove ove radionice u svojim državama. EFJ će iduće godine u cilju mjerenja uticaja ovog događaja, organizirati ponovni sastanak sa trenerima koje su obučili.

Foto: EFJ

Članarina

Redovnom uplatom članarine pomažete borbu za prava zaposlenih u medijima

550-14440-25

Societe Generale banka

Tvoja prava naša sloboda

SMCG je član

unija fip

fei

Donatori

B927.tmp USA EMBASSY seal

fip