Počeo je sa radom Građanski institut

 

GI logo i natpisSMCG je partner na projektu „Marginalized by the system: No more" (Marginalizovani od sistema: Ne više), koji sprovodi NVO „35mm", a čija je glavna aktivnost Građanski institut. Institutu će u narednom periodu, između ostalih, moći da se obrate i zaposleni u crnogorskim medijima ukoliko su neka od njihovih radnih prava povrijeđena. 

Projekat,  koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj da podrži marginalizovane grupe u crnogorskom društvu da ostvare svoja ljudska prava i slobode koja imaju kao radnici, pacijenti i potrošači. Projekat će direktno doprinijeti pomenutim grupama čija su prava prekršena da traže i dobiju efikasno zadovoljenje i ispunjenje prava koja imaju, obraćajući se nevladinim organizacijama i institucijama koje su dio mreže i koje su članice Građanskog instituta.

Građanski institut će obezbijediti direktne informacije, pravnu i ostale vidove pomoći radnicima, pacijentima i potrošačima koji im se obrate. Zatim će uključiti relevantne institucije u dijalog o položaju radnika, pacijenata i potrošača. Takođe će izgradnjom saradnje između nevladinog sektora, medija i građana/ki pratiti i izvještavati o kršenju prava radnika, pacijenata i potrošača.

Pored Sindikata medija Crne Gore, članice Građanskog instituta su: Udruženje „Roditelji", NVO „Krug života", Centar za zaštitu potrošača, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, CAZAS, Fondacija Ruka prijateljstva i NVO „Bolji život".